Życie Podkarpackie nr 26/2019 Życie Podkarpackie nr 26/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 177/2019, Środa 26 czerwca 2019 r., Jana i Pawła
Orlen zdrapka
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji działki nr 1393, obr. 207 (Przemyśl)
Przemyśl
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że w dniu 28.01.2019 r., o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103 odbędzie się druga licytacja działki nr 1393 obr. 207 o pow. 0,0330 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 18 o pow. użytkowej 88,57 m². oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 20,29 m², położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Tatarska, dla której prowadzona jest KW PR1P/00010753/6. Suma oszacowania wynosi 147 386,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 257,33 zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 738,60 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Santander Bank Polska S.A. o. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.