Życie Podkarpackie nr 16/2019 Życie Podkarpackie nr 16/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2019, Środa 24 kwietnia 2019 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji nieruchomości (Przemyśl)
Przemyśl
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. 663004444) ogłasza, że: w dniu 23.01.2019 r. o godz. 12.30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 913/5 o pow. 0,05 ha obr. nr 04 Medyka zabudowana murowanym parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 53,22 m² (segment dwurodzinnego budynku mieszkalnego) położonej: 37-732 Medyka 113/2
    dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/00071852/5   
Suma oszacowania wynosi 72 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  48 466,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 270,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 82 10204274 2396 0000 2006 5712
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Z-ca komornika
Asesor komorniczy
Błażej Domagalski
Komornik Sądowy
Wojciech Anotni Kowalik
nr 16/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium