Życie Podkarpackie nr 50/2018 Życie Podkarpackie nr 50/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 349/2018, Sobota 15 grudnia 2018 r., Celiny i Waleriana
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do oddania w najem (Jawornik)
Jawornik
Wójt Gminy Jawornik Polski informuje:
Stosownie do art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 j.t./ na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz na stronie internetowej
opublikowane zostały wykazy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do oddania w najem.