Życie Podkarpackie nr 12/2019 Życie Podkarpackie nr 12/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 82/2019, Sobota 23 marca 2019 r., Feliksa i Pelagii
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu przeznaczonego do zbycia lokalu mieszkalnego (Przemyśl)
Przemyśl
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – www.przemysl.pl został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku przy ul. bpa J. Glazera 28, usytuowanym na działce nr 804 w obrębie nr 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz U z 2018 r. poz. 121 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 19.12.2018 r.