Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji działki nr 148 i 193/40 (Przemyśl)
Przemyśl
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz (tel. 166751413) na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że w dniu 11.12.2018 r. w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja:
działki nr 148 o pow. 0,18 ha, położonej: 37-741 Krasiczyn, Tarnawce, dla której prowadzona jest księga wieczystą o numerze PR1P/00050636/2 - GODZ. 10.00
Suma oszacowania wynosi 55 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 960,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 544,00 zł.       
działki nr 193/4 o pow. 0,36 ha, położonej: 37-741 Krasiczyn, Tarnawce, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00050636/2 - GODZ. 10.20
Suma oszacowania wynosi 110 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 920,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, to jest 11 088,00 zł.    
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Santander Bank Polska S.A. o. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.