Życie Podkarpackie nr 16/2019 Życie Podkarpackie nr 16/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2019, Niedziela 21 kwietnia 2019 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego właściowe spóldzielcze prawo (Przemyśl)
Przemyśl
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Moniuszki 10/8, tel. 662144349; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

w dniu 05 listopada 2018 r. o godzinie 12.00  w sali nr 103
w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14
odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
    Ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 3 przy ul. Rogozińskiego w Przemyślu, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00101484/4.
    Lokal wpisany jest w rejestrze lokali własnościowych Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu. Lokal znajduje się  na parterze w budynku wielorodzinnym, wielokondygnacyjnym (czteropiętrowym), podpiwniczonym. Przedmiotowy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 62,30 m. kw.
Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest na kwotę: 160.390,00 zł.
Cena wywoławcza w  powyższej licytacji stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi:
 120.292,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16.039,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:
PKO BP SA O/Przemyśl  nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.