Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (Przemyśl)
Przemyśl
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1
i Rynek 20 oraz na stronach internetowych tego Urzędu
i Wojewody Podkarpackiego w Biuletynie Informacji Publicznej
został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych
do sprzedaży (nieruchomość oznaczona jako działka nr 760
w obrębie nr 214 miasta Przemyśla).