Życie Podkarpackie nr 46/2018 Życie Podkarpackie nr 46/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 321/2018, Sobota 17 listopada 2018 r., Grzegorza i Salomei
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości położonych w Przemyślu (Przemyśl)
Przemyśl
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla
informuje, że na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miejskiego
w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20,
a także na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- www.przemysl.pl zostały podane
do publicznej wiadomości wykazy
nieruchomości położonych w
Przemyślu, stanowiących własność
oraz będących w posiadaniu Gminy
Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych
do dzierżawy.