Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Region, Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Medyka)
Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje,
że w dniu 4 września 2018 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Medyka
oraz na stronie internetowej
www.medyka.itl.pl/bip,
został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr
741 o pow. 0,1683 ha położona w
miejscowości Siedliska.