Życie Podkarpackie nr 46/2018 Życie Podkarpackie nr 46/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 321/2018, Sobota 17 listopada 2018 r., Grzegorza i Salomei
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wykazie nieruchomości położonych w Medyce (Medyka)
Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje, ze w dniu 4 wrzesnia 2018 r.
na tablicy ogłoszen w siedzibie Urzedu Gminy Medyka oraz na
stronie internetowej www.medyka.itl.pl/bip, został wywieszony
wykaz nieruchomosci połozonych w miejscowosci Medyka
przeznaczonych do sprzedazy, oznaczonych według ewidencji
gruntów jako działki nr:
1094/6 o pow. 0,1279 ha;
1094/7 o pow. 0,1294 ha;
1094/8 o pow. 0,1294 ha;
1094/9 o pow. 0,1292 ha;
1094/10 o pow. 0,1544 ha.