Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wykazie lokalu użytkowego (Przemyśl)
Przemyśl
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11, został
wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 11, stanowiącego własność
Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 3,
na działce nr 579 o pow. 0,0404 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla,
objętej KW nr PR1P/00000047/1, przeznaczonego do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2018 r.
poz. 121 z późn. zm.) upływa w dniu 19.10.2018 r.