Życie Podkarpackie nr 7/2019 Życie Podkarpackie nr 7/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 47/2019, Sobota 16 lutego 2019 r., Danuty i Juliany
Opublikowano
[Ogłoszenie] o licytacji działek nr 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 428/10 (Przemyśl, ul. Jasińskiego)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że w dniu 07-11-2018 r. w Sądzie Rejonowym w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, w sali nr 203, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

działki nr 428/3 obr. 214 o pow. 0,0842 ha zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym o pow. użytkowej 443,40 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 13,90 m.kw. - GODZ. 10:00

położonej 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00051174/2

Suma oszacowania wynosi 820 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 615 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 82 000,00zł.      


 działki nr 428/4 obr. 214 o pow. 0,0551 ha zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym o pow. użytkowej 351,90 m.kw. - GODZ. 10:30 położonej 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00051174/2

Suma oszacowania wynosi 936 000,00,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 702 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 93 600,00zł.                      


działki nr 428/5 obr. 214 o pow. 0,0136 ha zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym o pow. użytkowej 73,10 m.kw. - GODZ. 11:00

położonej 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00051174/2

Suma oszacowania wynosi 130 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 000,00zł.                      


działki nr 428/6 obr. 214 o pow. 0,0174 ha zabudowanej budynkiem usługowo – handlowym o pow. 93,70 m.kw. - GODZ. 11:30

położonej 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00051174/2

Suma oszacowania wynosi 167 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej 1/10 oszacowania, to jest 16 700,00zł.             


działki nr 428/10 obr. 214 o pow. 0,0664 ha zabudowanej wiatą stalową o pow. użytkowej 124,20 m.kw. - GODZ. 12:00

położonej 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00051174/2

Suma oszacowania wynosi 127 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 700,00 zł.                     


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.