Życie Podkarpackie nr 7/2019 Życie Podkarpackie nr 7/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 47/2019, Sobota 16 lutego 2019 r., Danuty i Juliany
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacjach: działki (Orły, Zadąbrowie) oraz lokalu mieszkalnego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:

 

w dniu 20-09-2018 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja:

działki nr 183/1 o pow. 0,2735 ha zabudowanej wolnostojącym, murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym nr 33, o powierzchni użytkowej 71,70 m.kw., położonej: 37-716 Orły, Zadąbrowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00014559/4.

Suma oszacowania wynosi 58 400,00zł, a cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 933,33zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, czyli 5840,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.    


w dniu 24-09-2018 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja:

lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 62,40 m2 oraz przynależnej piwnicy i strychu o powierzchni przynależnej 79,80 m2. (Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 142,20 m2), położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 4/2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00089504/0.

Suma oszacowania wynosi 130 000,00zł, a cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 666,67zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, czyli 13000,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.