Życie Podkarpackie nr 7/2019 Życie Podkarpackie nr 7/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 47/2019, Sobota 16 lutego 2019 r., Danuty i Juliany
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacjach: lokalu mieszkalnego oraz działki (Ostrów k. Przemyśla)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:

 

w dniu 20-09-2018 r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o powierchni użytkowej 51,73 m.kw., położonego: 37-700 Przemyśl, Ostrów 232/2 dla którego prowadzona jest księga wieczysta PR1P/00108197/4.

Suma oszacowania wynosi 127 888,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 916,00zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania czyli 12 788,80zł.     


w dniu 20-09-2018r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja:

działki nr 437/7 o powierzchni 0,0218 ha, zabudowanej wolnostojącym, parterowym, murowanym budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 55,21 m2., położonej: Ostrów, 37-700 Przemyśl, dla której prowadzona jest księga wieczysta PR1P/00106306/8.

Suma oszacowania wynosi 43 333,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 888,67zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, czyli 4 333,30zł.     


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.