Życie Podkarpackie nr 7/2019 Życie Podkarpackie nr 7/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 47/2019, Sobota 16 lutego 2019 r., Danuty i Juliany
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji działek o numerach 148 oraz 193/4 (Krasiczyn, Tarnawce)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu  Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że w dniu 04-09-2018 r. w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja:
 
działki nr 148 o pow. 0,18 ha , położonej: 37-741 Krasiczyn, Tarnawce, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00050636/2. - GODZ. 10:00
Suma oszacowania wynosi 55 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 580,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, czyli 5 544,00 zł.
       
działki nr 193/4 o pow. 0,36 ha, położonej: 37-741 Krasiczyn, Tarnawce, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00050636/2 - GODZ. 10:20
Suma oszacowania wynosi 110 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 160,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, czyli 11088,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.