Życie Podkarpackie nr 11/2019 Życie Podkarpackie nr 11/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 78/2019, Wtorek 19 marca 2019 r., Józefa i Bogdana
Opublikowano
Lubaczów
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości do zbycia (Lubaczów)
Urząd Miasta Lubaczowa
INFORMACJA
Burmistrz Miasta Lubaczowa
informuje, że w okresie
od 27.06.2018 r.
do 18.07.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta
w Lubaczowie, Rynek 26,
będzie wywieszony wykaz
nieruchomości
Gminy Miejskiej Lubaczów,
przeznaczonych do zbycia.