Życie Podkarpackie nr 38/2018 Życie Podkarpackie nr 38/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 268/2018, Wtorek 25 września 2018 r., Aurelii i Ładysława
Opublikowano
Region
[Informacja] o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Krasiczyn (gmina Krasiczyn)
Urząd Gminy Krasiczyn
Rada Gminy Krasiczyn
informuje, że w dniu
21 czerwca 2018 r.
na sesji Rady Gminy
udzieliła absolutorium
Wójtowi Gminy Krasiczyn
z tytułu wykonania
budżetu za 2017 r.
Absolutorium zostało
udzielone jednogłosnie.