Życie Podkarpackie nr 11/2019 Życie Podkarpackie nr 11/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 78/2019, Wtorek 19 marca 2019 r., Józefa i Bogdana
Opublikowano
Region
[Informacja] o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Krasiczyn (gmina Krasiczyn)
Urząd Gminy Krasiczyn
Rada Gminy Krasiczyn
informuje, że w dniu
21 czerwca 2018 r.
na sesji Rady Gminy
udzieliła absolutorium
Wójtowi Gminy Krasiczyn
z tytułu wykonania
budżetu za 2017 r.
Absolutorium zostało
udzielone jednogłosnie.