Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2019, Poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości do dzierżawy (gmina Medyka)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących:
1. część o pow. 0,0180 ha z działki nr 233/6 położoną w Hurku;
2. część o pow. 0,33 ha z działki nr 10/3 położoną w Hureczku;
3. część o pow. 0,0001 ha z działki nr 162 położoną w Hurku;
4. działkę nr 1681/4 o pow. 0,69 ha położoną w Medyce;
5. działkę nr 1399/1 o pow. 0,27 ha położoną w Medyce.