Życie Podkarpackie nr 33/2018 Życie Podkarpackie nr 33/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 229/2018, Piątek 17 sierpnia 2018 r., Jacka i Mirona
Opublikowano
Lubaczów
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości do zbycia (gmina Lubaczów)
Urząd Miasta Lubaczowa
INFORMACJA
Burmistrz Miasta Lubaczowa
informuje, że w okresie
od 16.05.2018 r.
do 06.06.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta
w Lubaczowie, Rynek 26,
będzie wywieszony
wykaz nieruchomości
Gminy Miejskiej Lubaczów,
przeznaczonych do zbycia.