Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2019, Sobota 19 stycznia 2019 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego do zbycia w trybie bezprzetargowym, ul. Bpa. J. Glazera 32 (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Przemyślu – www.przemysl.pl został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Bpa J. Glazera 32, usytuowanym na działce nr 800 w obrębie nr 205.
           Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2018 r. poz. 121 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 26.06.2018 r