Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2019, Sobota 19 stycznia 2019 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przetargu na sprzedaż działki, ul. Batorego 22 (Przemyśl)
Zarząd Spółdzielni Niewidomych START
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu

ogłasza
przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Batorego 22 w Przemyślu – działki nr 452/3 o pow. 1101 m kw., 453/1 o pow. 567 m kw., nr 454 o pow. 4862 m kw. w obr. 214 o łącznej powierzchni 6530 m kw. niezabudowanych obj. kw. nr PR1P/00050856/0. Możliwość dojazdu od ul. Batorego drogą asfaltową.

Cena wywoławcza 566 160 zł.
● Oferty z ceną nabycia nieruchomości, określeniem warunków i terminów płatności prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na nieruchomość” w sekretariacie Spółdzielni.
● Termin składania ofert: 20 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe informacje i wgląd do dokumentacji dostępne są w siedzibie Spółdzielni Niewidomych START, ul. Batorego 22 w Przemyślu – pok. nr 105, tel. 16 6768460 w godz. 8.00 do 14.00. Zarząd Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających, a także nieprzyjęcia żadnej z ofert lub odstąpienia i zamknięcia przetargu.