Życie Podkarpackie nr 50/2018 Życie Podkarpackie nr 50/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 351/2018, Poniedziałek 17 grudnia 2018 r., Olimpii i Łazarza
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o pierwszym przetargu nieograniczonym ustnym (licytacji) na dzierżawę nieruchomości rolnych (gmina Orły)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje, że dnia 7 marca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3 i miejscowości: Duńkowiczki, Kaszyce i Wacławice zostało zamieszczone „ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym ustnym (licytacji) nieograniczonym” - na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Orły z przeznaczeniem na cele rolnicze bez prawa inwestowania w trwałą zabudowę i nasadzenia oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
Lp. Położenie
nieruchomości
Nr działki Nr KW Pow. nieruch. [ha]

Pow. w klasach i użytkach [ha]

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego Wadium Godz. przetargu
1. Duńkowiczki 252/20 PR1P/00027544/0 1,5300 RIIIa – 0,6500
RI – 0,8800
1110 zł 110 zł 9.00
2. Wacławice 507 PR1P/00064001/3 0,8300 RIIIa – 0,3100
RII – 0,5200
400 zł 40 zł 11.00
3. Kaszyce 925/2 PR1P/00108594/7 1,4800 RIIIb – 1,4800 560 zł 56 zł 12.00
4. Kaszyce 925/11 PR1P/00108594/7 1,2044 RIIIb – 1,2044 450 zł 45 zł 13.00
5. Kaszyce cz. dz.
925/6
PR1P/00108594/7 0,3956 RIIIb – 0,3956 150 zł 15 zł 14.00

Przetargi odbędą się 6 kwietnia 2018 r. w w.w godzinach.
Wadium na daną nieruchomość należy wpłacić do dnia 3 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 w kasie Urzędu Gminy w Orłach lub na konto Gminy Orły nr 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy Oddział w Orłach.
Szczegółów informacji dotyczący nieruchomości i przetargu można uzyskać w dni robocze w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3 pokój nr 8 w godz. od 7.15 do 15.15 lub telefonicznie (16) 6712693 w. 23. Osoby upoważnione do udzielania informacji Pani Magdalena Słabicka i Pani Monika Jankowska.