Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 16/2019, Środa 16 stycznia 2019 r., Marcelego i Włodzimierza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji działki i lokalu mieszkalnego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel.166751413) ogłasza, że:

w dniu 21-03-2018r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja:
działki nr 852 obr. 215 o pow. 0,21 ha, położonej: 37-700 Przemyśl, Topolowa, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00069994/5.
Suma oszacowania wynosi 14 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złozyć rekojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 490,00 zł najpózniej w dniu poprzedzajacym przetarg.
W dniu 06-04-2018 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbedzie się pierwsza licytacja:
lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 62,40 m2 oraz przynależnej piwnicy i strychu o powierzchni przynależnej 79,80 m2. (Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 142,20 m2), położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 4/2, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00089504/0.
Suma oszacowania wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złozyć rekojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 000,00 zł najpózniej do chwili rozpoczęcia przetargu.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O.w Przemyślu 3515001634 1216 3004 7972 0000. Zgodnie
z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko zazezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.