Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 16/2019, Środa 16 stycznia 2019 r., Marcelego i Włodzimierza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji działek (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel.166751413) ogłasza, że w dniu 06-04-2018r. w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja:

działki nr 428/7 obr. 214 o pow. 0,0511 ha zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym o pow. 158,70 m.kw., położonej: 37-700 Przemyśl, Jasińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00051174/2 - GODZ. 09:00
Suma oszacowania wynosi 283 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 250,00 zł. Licytant przystepujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28 300,00zł.

działki nr 428/9 obr. 214 o pow. 0,0353 ha zabudowana budynkiem usługowo – handlowym o pow. 179,40 m.kw. oraz budynkiem handlowo - usługowym o pow. 28,50 m.kw.., położonej: 37-700 Przemyśl, Jasińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00051174/2 - GODZ. 09:30
Suma oszacowania wynosi 371 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 250,00 zł. Licytant przystepujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 37 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie własciciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O.w Przemyślu 3515001634 1216 3004 7972 0000 najpózniej do dnia poprzedzającego przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko zazezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.