Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 16/2019, Środa 16 stycznia 2019 r., Marcelego i Włodzimierza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji lokalu mieszkalnego i działek (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz (tel.166751413)
na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że:

w dniu 28.02.2018 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 203, odbędzie się pierwsza licytacja:
lokalu mieszkalnego składającego sie z pokoju, kuchni, 1/2 ubikacji, 1/2 przedpokoju o pow. użytkowej 45,40 m kw. oraz przynależnej piwnicy o pow. 15,60 m kw. położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 31/17, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00065823/8.
Suma oszacowania wynosi 76 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 150,00 zł. Licytant przystepujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 620,00 zł.

w dniu 14.03.2018 r. o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 248/5 pow. 0,5181 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. użytkowej 132,20 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 77,90 m2, położonej: 37-716 Orły, ul. Lipowa 37, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00008171/5.
Suma oszacowania wynosi 240 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rekojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 010,00 zł.

w dniu 15-03-2018 r. o godz. 09.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 183/1 o pow. 0,2735 ha zabudowanej wolnostojącym, murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym nr33, o powierzchni użytkowej 71,70 m kw., położonej: 37-716 Orły, Zadąbrowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00014559/4.
Suma oszacowania wynosi 58 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rekojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 840,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób na konto Bank Zachodni WBK SA O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpózniej do dnia poprzedzajacego przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.