Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 16/2019, Środa 16 stycznia 2019 r., Marcelego i Włodzimierza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości działek (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz
OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz (tel. 166751413) na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że w dniu 21.02.2018 r. w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działkę nr 1806/1 o pow. 0,62 ha, położoną: 37-750 Dubiecko, Nienadowa, dla której prowadzona jest księga wieczystą o numerze PR1P/00078773/6 - GODZ. 12.15
Suma oszacowania wynosi 13 120,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 840,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 312,00 zł.

działkę nr 1861/1 o pow. 0,16 ha oraz działkę nr 1810 o pow. 0,15 ha, położoną: 37-750 Dubiecko, Nienadowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00078773/6 - GODZ. 12.45
Suma oszacowania wynosi 7 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 565,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 742,00 zł.

działkę nr 2050/2 o pow. 0,49 ha, położoną: 37-750 Dubiecko, Nienadowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00079980/7 - GODZ. 13.15
Suma oszacowania wynosi 11 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 970,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 196,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK SA o. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej do chwili rozpoczęcia przetargu. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.