Życie Podkarpackie nr 3/2019 Życie Podkarpackie nr 3/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 16/2019, Środa 16 stycznia 2019 r., Marcelego i Włodzimierza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazach nieruchomości do dzierżawy (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla
informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - www.przemysl.pl, zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.