Życie Podkarpackie nr 41/2018 Życie Podkarpackie nr 41/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 288/2018, Poniedziałek 15 października 2018 r., Teresy i Jadwigi
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazach nieruchomości do dzierżawy (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla
informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - www.przemysl.pl, zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.