Życie Podkarpackie nr 41/2018 Życie Podkarpackie nr 41/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 288/2018, Poniedziałek 15 października 2018 r., Teresy i Jadwigi
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o wykazie nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste, ul. Batorego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Batorego, oznaczonej jako działka nr 1252/2 o powierzchni 0,6532 ha w obrębie nr 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00082747/6 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w udziale wynoszącym 78/10000 niewydzielonych części na rzecz posiadacza garażu nr 1.