Życie Podkarpackie nr 49/2018 Życie Podkarpackie nr 49/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 345/2018, Wtorek 11 grudnia 2018 r., Damazego i Waldemara
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości (Ruszelczyce)
Urząd Gminy Krzywcza
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Ruszelczyce
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
     1)      Działka nr 91/4 o pow. 0,1372 ha. Cena wywoławcza wynosi: 31 580,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 3 160,00 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych).
     2)      Działka nr 91/6 o pow. 0,1395 ha. Cena wywoławcza wynosi: 32 097,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych). Wadium wynosi: 3 210,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć złotych).
     3)      Działka nr 91/7 o pow. 0,1333 ha. Cena wywoławcza wynosi: 30 705,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięć złotych). Wadium wynosi: 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).
     4)      Działka nr 91/8 o pow. 0,1262 ha. Cena wywoławcza wynosi: 29 112,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych). Wadium wynosi: 2 920,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2018 r o godz. 9ºº w budynku Urzędu Gminy Krzywcza. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy BS Dynów o/Dubiecko, Filia Krzywcza 71-9093-1046-2003-0300-0071-0022, wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby do dnia 25.01.2018 r. do godz. 1400 znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy. Pełna treść o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ugkrzywcza.pl.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
     1)      Działka nr 266/1 o pow. 0,1472 ha. Cena wywoławcza wynosi: 33 859,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych). Wadium wynosi: 3 390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych).
     2)      Działki nr 266/2 i 267/1 o łącznej pow. 0,1437 ha. Cena wywoławcza wynosi:
33 073,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote). Wadium wynosi:
3 310,00 zł
(słownie: trzy tysiące trzysta dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2018 r. o godz. 12ºº w budynku Urzędu Gminy Krzywcza. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy BS Dynów o/Dubiecko, Filia Krzywcza 7 1-9093-1046-2003-0300-0071-0022 wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby do dnia 22.01.2018 r. do godz. 1400 znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy. Pełna treść o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ugkrzywcza.pl.
Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać pod nr. tel 16 ( 671 14 86 wew. 31).
nr 49/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium