Życie Podkarpackie nr 38/2018 Życie Podkarpackie nr 38/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 268/2018, Wtorek 25 września 2018 r., Aurelii i Ładysława
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy (Żurawica)
Urząd Gminy Żurawica
Wójt Gminy Żurawica
informuje, że na
tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu
Gminy Żurawica został
wywieszony wykaz
działek przeznaczonych
do dzierżawy.