Życie Podkarpackie nr 46/2018 Życie Podkarpackie nr 46/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 321/2018, Sobota 17 listopada 2018 r., Grzegorza i Salomei
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego nr 1U do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11, został wywieszony
wykaz lokalu użytkowego nr 1U, stanowiącego własność Gminy Miejskiej
Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Rynek 26, na działce nr 657 o pow.
0,1208 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00054253/1,
przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.) upływa w dniu 10.01.2018 r.