Życie Podkarpackie nr 29/2018 Życie Podkarpackie nr 29/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 198/2018, Wtorek 17 lipca 2018 r., Bogdana i Aleksego
Opublikowano
Lubaczów
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym (Lubaczów)
Burmistrz Miasta Lubaczowa

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26, oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 3575/63 o powierzchni 1,3628 ha  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej i uregulowanej w KW Nr PR1L/00026010/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 800 000,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubaczowie,  ul.  Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/, w dniu 17.01.2018 r. o godz. 900 .
Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 80 000,00  zł do dnia 12.01.2018 r.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr A3 lub telefonicznie -16 632 80 10 w. 35.