Życie Podkarpackie nr 33/2018 Życie Podkarpackie nr 33/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 229/2018, Piątek 17 sierpnia 2018 r., Jacka i Mirona
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o II licytacji nieruchomości, ul. Sobińskiego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. 663004444) ogłasza, że: dnia 07.11.2017 r. o godz. 14.30 w budynku SR w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o nr. działki 169, obręb 202 o pow. 0,0487ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolno stojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym w całości podpiwniczonym o pow. użytkowej 262,50 m kw. położonym w Przemyślu przy ulicy Sobińskiego 6, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00038229/6.
Suma oszacowania wynosi 771 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 514 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 31 10204274 2396 0000 2188 7514.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć:  dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.