Życie Podkarpackie nr 33/2018 Życie Podkarpackie nr 33/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 229/2018, Piątek 17 sierpnia 2018 r., Jacka i Mirona
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o I licytacji nieruchomości (Maćkowice)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. 663 004 444) ogłasza, że: w dniu 15.11.2017 r. w budynku S.R w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

1) o godz. 09.00 działka nr 230 o pow. 0,2700 ha, zabudowana Suma oszacowania wynosi 90 082,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 561,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 008,20 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

2) o godz. 09.15 działka nr 231 o pow. 0,3100 ha, grunty orne Suma oszacowania wynosi 6 232,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 674,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 623,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

3) o godz. 09.30 działka nr 215/3 o pow. 0,3600 ha, grunty orne Suma oszacowania wynosi 7 737,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 802,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 773,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW PR1P/00065882/9, nieruchomości położone są Maćkowice 112, gmina Żurawica.
Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 48 10204274 2396 0000 2009 8916

UWAGA !!! Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zatem licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2012.803 t.j.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 01 maja 2016 r. a zatem w/w nieruchomość nabyć może jedynie osoba spełniająca warunki z art. 2a ust. 1 ustawy tj. rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.