Życie Podkarpackie nr 46/2017 Życie Podkarpackie nr 46/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 321/2017, Piątek 17 listopada 2017 r., Grzegorza i Salomei
Opublikowano
Region
[Informacja] o wykazie nieruchomości do dzierżawy (Krasiczyn, Tarnawce)
Urząd Gminy w Krasiczynie
WÓJT GMINY KRASICZYN

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczone jako: część działki nr 955/1 o pow. 0,1300 ha, położona w obrębie Krasiczyn i działka nr 601/9 o pow. 0,36 ha, położona w obrębie Tarnawce.
Wójt Gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek