Życie Podkarpackie nr 28/2018 Życie Podkarpackie nr 28/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 198/2018, Wtorek 17 lipca 2018 r., Bogdana i Aleksego
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o sprzedaży nieruchomości gruntowej (Laszki)
Urząd Gminy Laszki
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Laszki:

Lp. Obręb, Gmina Nr działek Pow.
działek
w ha
Nr KW Cena wywoławcza
nieruchomości
Wysokość
wadium
Termin
przetargu
1. Laszki,
gm. Laszki
2725/32 0,22 57251/2 18.200,00 zł 1.820,00 zł 30.08.2017 r.
godz. 10.00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 8. Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 25 sierpnia 2017 r. na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto). Pełne informacje dotyczące nieruchomości gruntowej oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 108.
nr 28/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium