Życie Podkarpackie nr 29/2018 Życie Podkarpackie nr 29/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 203/2018, Niedziela 22 lipca 2018 r., Magdaleny i Bolesława
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, ul. Czarnieckiego, Kopernika, Kmity, Słowackiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - www.przemysl.pl, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 9, w budynku przy ul. Czarnieckiego 5; nr 7, w budynku przy ul. Kopernika 26; nr 3, w budynku przy ul. Piotra Kmity 4; nr 3, w budynku przy ul. Słowackiego 43; nr 10, w budynku przy ul. Słowackiego 6; usytuowanych odpowiednio na działkach: nr 387 w obrębie nr 207; nr 285 i nr 281 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 207; nr 1174 w obrębie 207; nr 1000 w obrębie 207; nr 843 w obrębie 207 m. Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r., poz. 2147 tekst jedn.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 01.09.2017 r.
nr 29/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium