Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Zabłotce)
Urząd Gminy Radymno
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM

Wójt Gminy Radymno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Zabłotce, stanowiących własność Gminy Radymno, objętych PR1J/00057799/5


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radymno Nr XLIV/96/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. I zarządzeniem Nr 120/2016 Wójta Gminy Radymno z dnia 12 października 2016 r., Nr 70/2017 Wójta Gminy Radymno z dnia 03.07.2017 r.
Działka Nr 687 o powierzchni 1,8200 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej ......56 000,00 zł
Wadium..................................................................................7 000,00 zł
Minimalne postąpienie............................................................560,00 zł
Działka Nr 706/2 o powierzchni 0,6000 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej ......19 000,00 zł
Wadium..................................................................................3 000,00 zł
Minimalne postąpienie............................................................190,00 zł
Działka Nr 729 o powierzchni 1,2600 ha
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej.......39 000,00 zł
Wadium..................................................................................6 000,00 zł
Minimalne postąpienie............................................................390,00 zł

Drugi przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Radymno, ul. Lwowska 38 w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 11.00 w kolejności wg ogłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 11.08.2017 r. Z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie gminy w tym dniu.
Przy sprzedaży nieruchomości zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /t.j. DzU z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny oraz podmioty wskazane w ustawie zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne do łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha. Szczegółowe  informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Radymno /tel. 16 6282419/. Ogłoszenie jest zamieszczone w całości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno na stronie /www.ugradymno.ires.pl i BIP/www.ugradymno.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radymno od dnia 6.07.2017 r. do 17.08.2017 r. i w miejscowości Zabłotce.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium