Życie Podkarpackie nr 38/2017 Życie Podkarpackie nr 38/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 265/2017, Piątek 22 września 2017 r., Tomasza i Maurycego
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży (Zadąbrowie)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Zadąbrowie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017, ujętych w Zarządzeniu nr 54/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 5 lipca 2017 r. a dotyczący nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadąbrowie, jako działka nr 289/20 o powierzchni 2,3779 ha i działka nr 289/21 o powierzchni 4,8794 ha w kompleksie nr 4 „ZADĄBROWIE” w Podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej 48.