Życie Podkarpackie nr 38/2017 Życie Podkarpackie nr 38/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 269/2017, Wtorek 26 września 2017 r., Justyny i Cypriana
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu gruntów do sprzedaży (Święte) i dzierżawy (Korczowa, Święte)
Urząd Gminy Radymno
Wójt Gminy Radymno informuje,

że zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38 tel./fax 16 6282419 i zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl wykazy gruntów do sprzedaży działka nr 1185/3 o pow. 0,6646 ha, działka nr 1283/1 o powierzchni 0,0745 ha, działka nr 1298/3 o powierzchni 0,1549 ha położone obręb Święte i wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Korczowa, Święte.