Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 21/2018, Niedziela 21 stycznia 2018 r., Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu wolnych lokali użytkowych (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na:
- tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Rynek 1 i ul. Wodna 11
- tablicy ogłoszeń zarządcy budynku (PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58) i tablicach ogłoszeń w budynkach administracji (ADM „Centrum”, ul. Słowackiego 12, ADM „Miasto”, ul. Siemiradzkiego 5, ADM „Zasanie”, ul. Grunwaldzka 24) wywieszony został wykaz nr 2 wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta w drodze aukcji – licytacji, która odbędzie się w dniu 11.08.2017. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Rynek 1 – treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach ogłoszeń j.w.  oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Wodna 11, II piętro, pok. nr 312, nr tel. 16 675 20 55).