Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji wieczystego użytkowania nieruchomości, ul. Zielińskiego, Sobińskiego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. 663 004 444) na podst. art. 953 kpc ogłasza, że:

1) w dniu 04.09.2017 r. o godz. 10.45 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków o nr działki 389/2 o pow. 0,4194 ha, obręb 214, położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Zielińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00051207/3.
Działka jest zabudowana budynkiem użytkowym - magazynowym z zapleczem socjalnym i częścią biurową o pow. użytkowej 1.445,40 m2. Budynek stanowi obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną siłową, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne.
Suma oszacowania wynosi 1 838.392,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 378.794,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 183 839,20 zł.

2) w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków: działka nr 389/1 o pow. 0,0928 ha, działka nr 390 o pow. 0,2452 ha, obręb 214 położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Zielińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00096766/6. Nieruchomość zabudowana jest parterowym niepodpiwniczonym budynkiem produkcyjnym z zapleczem biurowo-socjalnym, o powierzchni użytkowej 1053,16 m2 oraz dobudówką mieszczącą kotłownię o powierzchni użytkowej 85,86 m2. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej. Zasilanie w energię elektryczną poprzez zmodernizowane przyłącze energetyczne, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna i deszczowa miejska, sieć gazową i sieć telefoniczną.
Suma oszacowania wynosi 1 841 405,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 381 053,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 184 140,50 zł.

3) w dniu 22.09.2017 r. o godz. 08.20 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o nr. działki 169, obręb 202 o pow. 0,0487 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolno stojącym położonym w Przemyślu przy ul. Sobińskiego 6, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00038229/6.
Suma oszacowania wynosi 771 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 578 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.