Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Wapowce)
Urząd Gminy Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl informuje,

że w dniu 12.06.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwie oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip, został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Wapowce.