Życie Podkarpackie nr 29/2017 Życie Podkarpackie nr 29/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 205/2017, Poniedziałek 24 lipca 2017 r., Kingi i Krystyny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Wapowce)
Urząd Gminy Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl informuje,

że w dniu 12.06.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwie oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip, został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Wapowce.