Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu do zbycia lokalu mieszkalnego, ul. Kopernika (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11 został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego: nr 11, w budynku przy ul. Kopernika 26 usytuowanego na działce nr 285 i nr 281 – stanowiącej podwórko, obie w obrębie nr 207 m. Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(DzU z 2016 r., poz. 2147 tekst jedn.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 26.07.2017 r.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium