Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o II licytacji nieruchomości, ul. Bielskiego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. (16) 6757080) ogłasza, że: dnia 19.09.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00003682/5 i KW PR1P/00004960/5 położonej w Przemyślu przy ul. Bielskiego 118 w obrębie ewidencyjnym nr 201.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

działka nr 952, obręb 201 jest nieruchomością gruntową, o pow. 0,1084 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o wysokim standardzie wykończenia z dojazdem z ulicy miejskiej o nawierzchni utwardzonej o pow. użytk. 171,90 m kw., o nr KW PR1P/00003682/5, działka nr 967 obręb 201 jest nieruchomością gruntową o pow. 0,1387 ha, o nr. KW PR1P/00004960/5, budynek garażowy o pow. użytk. 39,60  m kw.
Suma oszacowania wynosi 844 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 562 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O.Przemyśl 10 10204274 2396 0000 2041 2910. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.