Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2018, Piątek 27 kwietnia 2018 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o II licytacji wieczystego użytkowania nieruchomości, ul. Ofiar Katynia (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. 663 004 444) ogłasza, że:  dnia 19-09-2017r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 9 ”A”, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu  Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00084497/2

OPIS NIERUCHOMOŚCI

- działka nr 242/1 o pow. 0,1858 ha, zabudowana jest jednopiętrowym, w części podpiwniczonym budynkiem o funkcji biurowo-magazynowej oraz parterowym budynkiem stanowiącym łącznik pomiędzy halą  warsztatową a budynkiem biurowym, mieszczącym pomieszczenia biurowe, magazynowe i socjalne.

- działka nr 242/2 o pow. 0,3306 ha, zabudowana jest parterowym niepodpiwniczonym budynkiem stanowiącym halę magazynowo-warsztatową. Działki te stanowią łącznie ogrodzony i zagospodarowany kompleks gospodarczy.
Prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków przysługuje dłużnikowi.

Suma oszacowania wynosi 894 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 596 433,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 89 465,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium