Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy (Skopów, Ruszelczyce, Średnia, Kupna)
Urząd Gminy w Krzywczy
Wójt Gminy Krzywcza informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy w Krzywczy został wywieszony wykaz na dzierżawę działek nr 2, 3 położonych w miejscowości Skopów, część dz. nr 609 położonej w miejscowości Ruszelczyce, część dz. nr 643 położonej w miejscowości Średnia, działki nr 147 i 148 położone w miejscowości Kupna