Życie Podkarpackie nr 50/2017 Życie Podkarpackie nr 50/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 349/2017, Piątek 15 grudnia 2017 r., Celiny i Waleriana
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży (Leżachów, Paluchy, Rudka)
Urząd Gminy Sieniawa
Wyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

i n f o r m u j e, że w dniu 07.06.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1 oraz w miejscowosci Leżachów, Paluchy, Rudka został wywieszony w y k a z  d z i a ł e k przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 28.06.2017 r.
Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, tel. 16-622 70 63 wew. 34.
nr 50/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium