Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Bolestraszyce, Żurawica)urawica
Urząd Gminy Żurawica
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych (Bolestraszyce, Żurawica)

Wójt Gminy Żurawica ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:


Bolestraszyce: dz. nr 760/32, pow. 0,0931 ha (Ps III), cena: 18 902 zł netto + VAT; dz. nr 760/34, pow. 0,1035 ha (Ps III), cena: 24 615,00 zł netto + VAT; dz. nr. 760/35, pow. 0,1070 ha (Ps III), cena: 22 916,00 zł netto + VAT; dz. nr. 760/36, pow. 0,1251 ha (Ps III), cena: 26 760,00 zł netto + VAT. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i objęte są Księgą Wieczystą nr PR1P/00109053/0. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. o godz. 9. 00 .

Żurawica: dz.nr 209/11, pow. 0,0100 ha (B), cena: 3 439,00 zł netto + VAT. Dla powyżej nieruchomości brak jest miejscowego planu, objęta jest Księgą Wieczystą nr PR1P/00053789/0.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. o godz. 11.00 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto ww. nieruchomości, którą należy wp łacić do dnia 25 czerwca 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żurawicy oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.