Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów do zbycia lokali użytkowych U1 i U2, ul. Dworskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11, zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego lokali użytkowych nr U1 i U2 w budynku przy ul. Dworskiego 15 usytuowanym na działce nr 840 o pow. 0,0844 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla.
Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upływa w dniu 14.07.2017 r.